Copyright 2022 - Custom text here

npm หรือ node package manager เมื่อใช้มาสักพักจะมีการขออัพเดท ครับ

เมื่อถ้าเราใช้คำสั่ง ng ไปทำอะไร ? เช่น การสร้างโปรเจ็ค Angular ถ้า npm เราไม่อัพเดท จะขึ้นข้อความเดือนแบบนี้

ลองเช็คเวอร์ขั่น npm ซิ โดยการใช้คำสั่ง npm --version

 

 

การอัพเดท npm ก็คือการติดตั้ง npm ซ้ำเข้าไปนะครับโดยการ ใช้คำสั่ง npm install -g npm และ รอ

เมื่อเสร็จ ลองใช้ คำสั่ง npm --version เพื่อเช็ค เวอร์ชั่น npm ใหม่ 

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g