Print
Details: Category: บทความ Angular | Published: 14 October 2018 | Hits: 3066

npm หรือ node package manager เมื่อใช้มาสักพักจะมีการขออัพเดท ครับ

เมื่อถ้าเราใช้คำสั่ง ng ไปทำอะไร ? เช่น การสร้างโปรเจ็ค Angular ถ้า npm เราไม่อัพเดท จะขึ้นข้อความเดือนแบบนี้

ลองเช็คเวอร์ขั่น npm ซิ โดยการใช้คำสั่ง npm --version

 

 

การอัพเดท npm ก็คือการติดตั้ง npm ซ้ำเข้าไปนะครับโดยการ ใช้คำสั่ง npm install -g npm และ รอ

เมื่อเสร็จ ลองใช้ คำสั่ง npm --version เพื่อเช็ค เวอร์ชั่น npm ใหม่