Copyright 2018 - Custom text here

มาถึงตอนที่ สาม ครับ การสร้าง View บน ScrollView อีกที ครับ

เริ่มจากการ Search หา View ครับ

ลาก View ไปปล่อยบน Screen

 

 

และ กระจายให้เต็ม Screen เลยครับ

กำหนด Constraints โดยการผูกกับขอบทั้ง 4 ด้าน

กำหนด Height เป็น 1000 (แล้วแต่เรานะ ถ้า  Content มีมาก ให้ใส่ค่ามากกว่านี่ครับ)

 

จะได้แบบนี่ สั่งเกตุ เส้นแดงแสดงว่า มี Error Constrain ไม่ครบ

เลือกที่ View

คลิกขวาจาก View ลากไปขอบบน และ กำหนดความกว้างเป็น Equal Widths ครับ

ไม่มีเส้นแดงละ 

คลิกที่ วงกลมสีเหลือง View Controller

ที่ Simulated Size

เลือก Freeform

กำหนดค่า Height เป็น 1000 ครับ โอเค เอาไว้เราไปต่อตอนหน้า ครับ

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

f t g